Thomas Thyrion, ohne Titel, 2019, Öl auf Holz, 21×30 cm

Thomas Thyrion, ohne Titel, 2019, Öl auf Holz, 21×30 cm

Thomas Thyrion, ohne Titel, 2019, Öl auf Holz, 21×30 cm